Legislația de bază privind obligativitatea de pregătire profesională a intermediarilor în asigurări

Potrivit prevederilor art. 2 şi art. 3 alin. (1) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări puse în aplicare prin Ordinul CSA (ASF) nr. 9/2012, ”Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări” … „Dispoziţiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) agenţi de asigurare persoane fizice; 
b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice; 
c) subagenţi; 
d) conducători ai activităţii de bancassurance; 
e) persoane fizice care desfăşoară activitate de bancassurance; 
f) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări; 
g) brokeri în asigurări/reasigurări; 
h) asistenţi în brokeraj persoane fizice; 
i) conducători ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi personalul propriu cu atribuţii de intermediere în asigurări; 
j) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare”.

 BIBLIOGRAFIE LEGISLAŢIE ASF / ISFIN:
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție;
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
Actul constitutiv și Statutul Fundației Institutul de Studii Financiare (ISF), conform ultimelor modificări înscrise în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, admise prin încheierea de ședinţă din data de 02.12.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, București în dosarul 23849/300/2020 (483/PJ/2020);
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, forma aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012;
– Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20/07/2012;
– Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14/08/2007