Legislația de bază privind obligativitatea de pregătire profesională a intermediarilor în asigurări

Potrivit prevederilor art. 2 şi art. 3 alin. (1) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări puse în aplicare prin Ordinul CSA (ASF) nr. 9/2012, ”Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări” … „Dispoziţiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) agenţi de asigurare persoane fizice; 
b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice; 
c) subagenţi; 
d) conducători ai activităţii de bancassurance; 
e) persoane fizice care desfăşoară activitate de bancassurance; 
f) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări; 
g) brokeri în asigurări/reasigurări; 
h) asistenţi în brokeraj persoane fizice; 
i) conducători ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi personalul propriu cu atribuţii de intermediere în asigurări; 
j) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare”.

 BIBLIOGRAFIE LEGISLAŢIE ASF / ISFIN:
Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție;
– Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012;
– Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20/07/2012;
– Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14/08/2007